Fotodokumentácia zdarma

Fotodokumentacia

Všetko pre porovnanie výsledku

V rámci našich služieb Vám tiež ponúkame bezplatnú fotodokumentáciu. Na vašu žiadosť Vám vyhotovíme bezplatnú fotodokumentáciu priestorov pred začiatkom našich služieb a po ich ukončení. Pri pravidelnom využívaní upratovacieho servisu Vám vyhotovíme fotodokumentáciu priestorov pred začiatkom a pravidelne počas vykonávania služby.

Služba je úplne bezplatná, čo pre Vás prináša množstvo výhod a umožní obom stranám objektívny prístup. Fotodokumentáciu je možné vyhotoviť v skrátenej forme v papierovej podobe a tiež kompletne v elektronickej podobe.

Služba a jej Výhody:

  • Bezplatná služba.
  • Objektívny prístup.
  • Papierová forma.
  • Elektronická forma.
  • Obojstranná spokojnosť.

Neváhajte nás kontaktovať, požiadať o bezplatnú doplnkovú službu a stať sa svedkom zvýšenej čistoty.

ĎALŠIE SLUŽBY

Kontaktujte nás