Služby pre bytové domy

Upratovanie spoločných priestorov

Umývanie výkladov a okien

Fotodokumentácia zdarma

Tepovanie

Upratovanie po rekonštrukcii

Vypratanie priestorov

Prenájom rohoží do objektov

Prenájom rohoží k bytom

Čistenie grafitov

Účasť na Vašej domovej schôdzi

Nástenky vo vašej bytovke

Prejdite k nám s Výhodami

Rajóny za jednotlivcov

Plošná dezinfekcia priestorov

Pripravujeme pre Vás

ĎALŠIE SLUŽBY

Kontaktujte nás