Mária, Nová Dubnica

Spoločnosť u nás vykonáva pravidelné upratovanie spoločných priestorov od marca r. 2018. Personál je milý zhovorčivý. So spoluprácou sme spokojný a oceňujeme bezproblémovú komunikáciu mailom aj telefonátom.
Odporučili by sme spoločnosť HB Cleaning aj druhým na upratovanie, je pravidelné a je čisto.
Hodnotenie 5 * .

Oľga, Dubnica nad Váhom

Firma HB Cleaning vykonáva pravidelné upratovanie spoločných priestorov, ktoré hodnotím *****.
U nás sa začalo upratovať od mája 2018, predtým sa vlastníci sťažovali na nedisciplinovaných vlastníkov, ktorí mali službu v daný víkend a neupratali. Boli iba samé hádky medzi susedmi. Preto keď začala upratovať firma HB Cleaning situácia sa omnoho krát zlepšila hodnotenie *****.
Personál hodnotím kladne, dievčatá upratujú spoľahlivo, hodnotím ich na *****.
Sme s Vami spokojní a majiteľa firmy hodnotím kladne, vždy je ochotný a nápomocný, rieši danú situáciu, dokonca sa zúčastňuje domových schôdzi, na ktoré bol pozvaný. Hodnotenie *****.
Ja ako domovníčka by som spoločnosť určite doporučila, pretože upratuje pravidelne a je na ňu spoľahnutie.

Dušan, Trenčín

Spoločnosť HB Cleaning vykonáva, na základe príslušného zmluvného vzťahu, pre naše spoločenstvo v Trenčíne pravidelné upratovanie spoločných priestorov bytového domu, konkrétne 2 x mesačne, no vyskytli sa prípady, že to bolo na základe dohody i častejšie. Zmluvný vzťah sa realizuje od 28.02 2018 a ku kvalite a rozsahu vykonávaných prác nemáme pripomienky. Podobne kladne hodnotíme i spoluprácu a komunikáciu s vedením spoločnosti. Nemáme problém doporučiť upratovacie služby spoločnosti i iným spoločenstvám vlastníkov bytov.
Hodnotenie vyjadrené hviezdičkami 1 – 5 : „5“.

Ida, Dubnica nad Váhom

Upratovací servis HB Cleaning upratuje spoločné priestory nášho bytového domu podľa dohodnutého harmonogramu a to rozdeleného rozsahu prác na 1x týždenne, 1x mesačne, 1x a 2x ročne.
Spoločnosť HB Cleaning upratuje spoločné priestory nášho bytového domu už takmer štyri roky. Obyvateľom domu príchodom upratovacej služby sa výrazne zlepšil komfort bývania. Jednak obyvatelia nášho domu stárnu a bolo pre nich upratovanie pri rajonizácii bytov pomerne problematické a tiež sa vytratili konflikty a osočovanie susedov ohľadom kvality upratania. Uvedené záležitosti negatívne ovplyvňovali medziľudské vzťahy obyvateľov domu.
Personál upratovacieho servisu HB Cleaning je kontaktný, nerušivý a po odchode personálu ostane len čisto a sviežo a voňavo v priestoroch vchodov nášho bytového domu.
S upratovacím servisom HB Cleaning sú obyvatelia nášho domu spokojní a prípadné pripomienky obyvateľov k upratovaniu sú personálom upratovacieho servisu následne akceptované.
Komunikácia a spolupráca s vedením upratovacieho servis HB Cleaning je profesionálna až priateľská, konštruktívna a doposiaľ nikdy nebola konfliktná. Naše navrhované požiadavky sprostredkované elektronicky či telefonicky sú ústretovo riešené a často i osobným stretnutím majiteľov servisu HB Cleaning priamo v našom bytovom dome. Na pozvanie sa zúčastňujú i domových schôdzí nášho domu.
Na stretnutiach zástupcov vlastníkov bytov a NP pri diskutovaných témach upratovania spoločných priestorov bytových domov a na základe našich skúseností, ostatným odporúčam upratovací servisu HB Cleaning.
Hodotenie pre upratovací servis HB Cleaning je 5 hviezdičiek z 5, tzn. výborne.

Mária, Trenčianske Teplice

Spoločnosť u nás upratuje spoločné priestory. Myslím, že je to niečo cez 2 roky a sme spokojní, nemusíme si robiť rajóny my a sledovať, kto má kedy službu. V našom vchode bývajú prevažne starší ľudia, tak je to veľká pomoc. Personál je vždy milý. Sme spokojní s tým, ako personál spoločnosti odvádza svoju prácu celkovo. Komunikácia s majiteľmi je veľmi dobrá. Veľmi oceňujem, že majú záujem chodiť aj na domové schôdze a vypočuť si názory priamo od obyvateľov. Odporučila by som spoločnosť HB Cleaning pokojne aj iným.
Firmu hodnotím ako 5 hviezdičiek z 5.