Beáta, Trenčín

Sme Spoločenstvo vlastníkov bytov v Trenčíne.
Ako v mnohých iných bytových domoch, aj u nás vzrastal problém s pravidelným upratovaním spoločných priestorov (hlavne vstupy, vchodové dvere….a pod.).
Po schválení na zhromaždení som ako predseda spoločenstva oslovila viaceré firmy vykonávajúce túto činnosť – upratovanie.
Po podrobnom naštudovaní cenových ponúk s popisom činností, sme si schválili práve spoločnosť HB Cleaning.
Myslím, že výber bol perfektný a nemohol byť lepší.
Spoločnosť u nás vykonáva pravidelné upratovanie spoločných priestorov od januára 2017. Je to neporovnateľné s rokmi predtým, kedy len niektorí vlastníci si predpísanú službu aj splnili a urobili.
Personál je spoľahlivý, precízny. Majitelia ma pravidelne kontaktujú, aby preverili, či sme so službou spokojní, či nemáme pripomienky, nie sú problémy, resp. reklamácie.
Pri najmenšom požiadaní, preverení drobností okamžite vykonajú nápravu, úpravu, ale to bolo potreba skôr na začiatku.
Nikdy sme nemali iné problémy, pripomienky, hoci ich od majiteľov bytov vyžadujem na každej schôdzi.
Majitelia okamžite reagujú na každý podnet, resp. sami vyžadujú mailom, telefonicky ako sme spokojní so službou.
Už nie jedenkrát som túto spoločnosť aj odporučila iným záujemcom, myslím, že dobré meno tejto spoločnosti sa šíri úspešne.
Každopádne môžem len odporúčať!!!
dávam ***** (5 hviezdičiek).

Posted in .