Dušan, Trenčín

Spoločnosť HB Cleaning vykonáva, na základe príslušného zmluvného vzťahu, pre naše spoločenstvo v Trenčíne pravidelné upratovanie spoločných priestorov bytového domu, konkrétne 2 x mesačne, no vyskytli sa prípady, že to bolo na základe dohody i častejšie. Zmluvný vzťah sa realizuje od 28.02 2018 a ku kvalite a rozsahu vykonávaných prác nemáme pripomienky. Podobne kladne hodnotíme i spoluprácu a komunikáciu s vedením spoločnosti. Nemáme problém doporučiť upratovacie služby spoločnosti i iným spoločenstvám vlastníkov bytov.
Hodnotenie vyjadrené hviezdičkami 1 – 5 : „5“.

Posted in .