Ida, Dubnica nad Váhom

Upratovací servis HB Cleaning upratuje spoločné priestory nášho bytového domu podľa dohodnutého harmonogramu a to rozdeleného rozsahu prác na 1x týždenne, 1x mesačne, 1x a 2x ročne.
Spoločnosť HB Cleaning upratuje spoločné priestory nášho bytového domu už takmer štyri roky. Obyvateľom domu príchodom upratovacej služby sa výrazne zlepšil komfort bývania. Jednak obyvatelia nášho domu stárnu a bolo pre nich upratovanie pri rajonizácii bytov pomerne problematické a tiež sa vytratili konflikty a osočovanie susedov ohľadom kvality upratania. Uvedené záležitosti negatívne ovplyvňovali medziľudské vzťahy obyvateľov domu.
Personál upratovacieho servisu HB Cleaning je kontaktný, nerušivý a po odchode personálu ostane len čisto a sviežo a voňavo v priestoroch vchodov nášho bytového domu.
S upratovacím servisom HB Cleaning sú obyvatelia nášho domu spokojní a prípadné pripomienky obyvateľov k upratovaniu sú personálom upratovacieho servisu následne akceptované.
Komunikácia a spolupráca s vedením upratovacieho servis HB Cleaning je profesionálna až priateľská, konštruktívna a doposiaľ nikdy nebola konfliktná. Naše navrhované požiadavky sprostredkované elektronicky či telefonicky sú ústretovo riešené a často i osobným stretnutím majiteľov servisu HB Cleaning priamo v našom bytovom dome. Na pozvanie sa zúčastňujú i domových schôdzí nášho domu.
Na stretnutiach zástupcov vlastníkov bytov a NP pri diskutovaných témach upratovania spoločných priestorov bytových domov a na základe našich skúseností, ostatným odporúčam upratovací servisu HB Cleaning.
Hodotenie pre upratovací servis HB Cleaning je 5 hviezdičiek z 5, tzn. výborne.

Posted in .