Michal, Trenčín

Firma HB Cleaning v našom bytovom dome vykonáva upratovanie v týždenných intervaloch už niekoľko rokov. Jedná sa o upratovanie spoločných priestorov ktoré bolo doplnené o dezinfekciu v momentálnej pandemii covid19. Veľmi pozitívne vnímam, že aj napriek poklesu pracovnikov pre čerpanie PN a OČR, v tomto období boli práce vykonavávané v predom dohodnutom termíne.
Komunikácia s vedaním firmy je vždy promptná, či už telefonicky alebo emailom. Ako pozitívum HB Cleaning by som vyzdvihol ich záujem o naplnenie predstáv zákaznika, ochotu napredovat a zaujem o spatnu väzbu od klientov.

Posted in .