Milan, Trenčín

Pre náš bytový dom vykonávate pravidelné upratovanie spoločných priestorov.
Upratujete u nás druhý rok a vlastníci vnímajú upratovanie od Vás pozitívne. Predtým sme upratovanie riešili rotáciou vlastníkov a to bolo pre niektorých problematické.
Personál hodnotíme ako vysoko profesionálny. Vlastníci hodnotia upratovanie od Vás pozitívne preto, že Váš personál vykonáva upratovanie zodpovedne.

Celkovú spoluprácu – komunikáciu hodnotíme veľmi dobre.
Odporúčam aj pre ostatné domy, ktoré majú problém s upratovaním spoločných priestorov.
Celkové hodnotenie: *****

Posted in .