Vladimír, Trenčín

Spoločnosť HB Cleaning upratuje spoločné priestory v našom bytovom dome 5 rokov. Pred tým ako sme vstúpili do dohody na upratovanie so spoločnosťou HB Cleaning, sme sa neustále dohadovali o tom či ten, ktorý vlastník vôbec upratoval a či spoločné priestory boli upratané kvalitne, alebo nie a veľa iných negatívnych pripomienok.
Tým, že sme prijali ponuku spoločnosti HB Cleaning o upratovaní spoločných priestorov, odstránili sme zbytočné nezhody a nedorozumenia medzi vlastníkmi bytov o upratovaní. Teraz máme zabezpečené spoločnosťou HB Cleaning pravidelné štandartné upratovanie spoločných priestorov bytového domu k našej spokojnosti.
Toto je dôvod aj našej spokojnosti so spoločnosťou a okrem toho majiteľ HB Cleaning operatívne vybavuje naše požiadavky, ak je potrebné rieši drobné pripomienky a požiadavky na kvalitu práce jeho zamestnancov.
Je len prirodzené, že s týmito skúsenosťami so spoločnosťou HB Cleaning by som odporučil túto spoločnosť všetkým tým, ktorý hľadajú spoločnosť na upratovanie. Dôvodom je spoľahlivosť a dobrá komunikácia s majiteľom spoločnosti HB Cleaning.
Ak by som mal hodnotiť kvalitu práce a spoľahlivosť spoločnosti HB Cleaning, tak by to bolo 5 hviezdičiek.

Posted in .