Referencie

5/5
Ida, Dubnica nad Váhom

Upratovací servis HB Cleaning upratuje spoločné priestory nášho bytového domu podľa dohodnutého harmonogramu a to rozdeleného rozsahu prác na 1x týždenne, 1x mesačne, 1x a 2x ročne. Spoločnosť HB Cleaning upratuje spoločné priestory nášho bytového domu už takmer štyri roky. Obyvateľom domu príchodom upratovacej služby sa výrazne zlepšil komfort bývania. Jednak obyvatelia nášho domu stárnu a bolo pre nich upratovanie pri rajonizácii bytov pomerne problematické a tiež sa vytratili konflikty a osočovanie susedov ohľadom kvality upratania. Uvedené záležitosti negatívne ovplyvňovali medziľudské vzťahy obyvateľov domu. Personál upratovacieho servisu HB Cleaning je kontaktný, nerušivý a po odchode personálu ostane len čisto a sviežo a voňavo v priestoroch vchodov nášho bytového domu. S upratovacím servisom HB Cleaning sú obyvatelia nášho domu spokojní a prípadné pripomienky obyvateľov k upratovaniu sú personálom upratovacieho servisu následne akceptované. Komunikácia a spolupráca s vedením upratovacieho servis HB Cleaning je profesionálna až priateľská, konštruktívna a doposiaľ nikdy nebola konfliktná. Naše navrhované požiadavky sprostredkované elektronicky či telefonicky sú ústretovo riešené a často i osobným stretnutím majiteľov servisu HB Cleaning priamo v našom bytovom dome. Na pozvanie sa zúčastňujú i domových schôdzí nášho domu. Na stretnutiach zástupcov vlastníkov bytov a NP pri diskutovaných témach upratovania spoločných priestorov bytových domov a na základe našich skúseností, ostatným odporúčam upratovací servisu HB Cleaning. Hodotenie pre upratovací servis HB Cleaning je 5 hviezdičiek z 5, tzn. výborne.

5/5
Beáta, Trenčín

Sme Spoločenstvo vlastníkov bytov v Trenčíne. Ako v mnohých iných bytových domoch, aj u nás vzrastal problém s pravidelným upratovaním spoločných priestorov (hlavne vstupy, vchodové dvere....a pod.). Po schválení na zhromaždení som ako predseda spoločenstva oslovila viaceré firmy vykonávajúce túto činnosť - upratovanie. Po podrobnom naštudovaní cenových ponúk s popisom činností, sme si schválili práve spoločnosť HB Cleaning. Myslím, že výber bol perfektný a nemohol byť lepší. Spoločnosť u nás vykonáva pravidelné upratovanie spoločných priestorov od januára 2017. Je to neporovnateľné s rokmi predtým, kedy len niektorí vlastníci si predpísanú službu aj splnili a urobili. Personál je spoľahlivý, precízny. Majitelia ma pravidelne kontaktujú, aby preverili, či sme so službou spokojní, či nemáme pripomienky, nie sú problémy, resp. reklamácie. Pri najmenšom požiadaní, preverení drobností okamžite vykonajú nápravu, úpravu, ale to bolo potreba skôr na začiatku. Nikdy sme nemali iné problémy, pripomienky, hoci ich od majiteľov bytov vyžadujem na každej schôdzi. Majitelia okamžite reagujú na každý podnet, resp. sami vyžadujú mailom, telefonicky ako sme spokojní so službou. Už nie jedenkrát som túto spoločnosť aj odporučila iným záujemcom, myslím, že dobré meno tejto spoločnosti sa šíri úspešne. Každopádne môžem len odporúčať!!! dávam ***** (5 hviezdičiek).

Buďte spokojný zákazník aj vy

5/5
Oľga, Dubnica nad Váhom

Firma HB Cleaning vykonáva pravidelné upratovanie spoločných priestorov, ktoré hodnotím *****. U nás sa začalo upratovať od mája 2018, predtým sa vlastníci sťažovali na nedisciplinovaných vlastníkov, ktorí mali službu v daný víkend a neupratali. Boli iba samé hádky medzi susedmi. Preto keď začala upratovať firma HB Cleaning situácia sa omnoho krát zlepšila hodnotenie *****. Personál hodnotím kladne, dievčatá upratujú spoľahlivo, hodnotím ich na *****. Sme s Vami spokojní a majiteľa firmy hodnotím kladne, vždy je ochotný a nápomocný, rieši danú situáciu, dokonca sa zúčastňuje domových schôdzi, na ktoré bol pozvaný. Hodnotenie *****. Ja ako domovníčka by som spoločnosť určite doporučila, pretože upratuje pravidelne a je na ňu spoľahnutie.

5/5
Dušan, Trenčín

Spoločnosť HB Cleaning vykonáva, na základe príslušného zmluvného vzťahu, pre naše spoločenstvo v Trenčíne pravidelné upratovanie spoločných priestorov bytového domu, konkrétne 2 x mesačne, no vyskytli sa prípady, že to bolo na základe dohody i častejšie. Zmluvný vzťah sa realizuje od 28.02 2018 a ku kvalite a rozsahu vykonávaných prác nemáme pripomienky. Podobne kladne hodnotíme i spoluprácu a komunikáciu s vedením spoločnosti. Nemáme problém doporučiť upratovacie služby spoločnosti i iným spoločenstvám vlastníkov bytov. Hodnotenie vyjadrené hviezdičkami 1 - 5 : "5".

5/5
Mária, Trenčianske Teplice

Spoločnosť u nás upratuje spoločné priestory. Myslím, že je to niečo cez 2 roky a sme spokojní, nemusíme si robiť rajóny my a sledovať, kto má kedy službu. V našom vchode bývajú prevažne starší ľudia, tak je to veľká pomoc. Personál je vždy milý. Sme spokojní s tým, ako personál spoločnosti odvádza svoju prácu celkovo. Komunikácia s majiteľmi je veľmi dobrá. Veľmi oceňujem, že majú záujem chodiť aj na domové schôdze a vypočuť si názory priamo od obyvateľov. Odporučila by som spoločnosť HB Cleaning pokojne aj iným. Firmu hodnotím ako 5 hviezdičiek z 5.

5/5
Mária, Nová Dubnica

Spoločnosť u nás vykonáva pravidelné upratovanie spoločných priestorov od marca r. 2018. Personál je milý zhovorčivý. So spoluprácou sme spokojný a oceňujeme bezproblémovú komunikáciu mailom aj telefonátom. Odporučili by sme spoločnosť HB Cleaning aj druhým na upratovanie, je pravidelné a je čisto. Hodnotenie 5 * .

5/5
Marta, Trenčín

Spoločnosť HB Cleaning u nás vykonáva pre naše SVB pravidelné upratovanie spoločných priestorov. Spolupráca funguje od 1.11.2016 ,oproti minulosti je to odlišné v tom, že máme každý týždeň uprataný celý vchod. Personál, ktorý u nás upratuje je veľmi príjemný, nehlučný a slušný, a spokojnosť zo strany všetkých vlastníkov je dobrá, pretože máme vždy čisto. Spolupráca a komunikácia s majiteľom spoločnosti je veľmi dobrá, zaujíma sa o požiadavky zo strany vlastníkov a na požiadanie je ochotný zúčastniť sa aj na domovej schôdzi. Pravidelne sa snaží sa o skvalitňovanie poskytovaných služieb. Určite by som na upratovanie odporučila túto spoločnosť aj iným spoločenstvám , čo sa už v minulosti aj stalo. Pri hodnotení: počet hviezdičiek od 1 do 5 - dávam 5

5/5
Michal, Trenčín

Firma HB Cleaning v našom bytovom dome vykonáva upratovanie v týždenných intervaloch už niekoľko rokov. Jedná sa o upratovanie spoločných priestorov ktoré bolo doplnené o dezinfekciu v momentálnej pandemii covid19. Veľmi pozitívne vnímam, že aj napriek poklesu pracovnikov pre čerpanie PN a OČR, v tomto období boli práce vykonavávané v predom dohodnutom termíne. Komunikácia s vedaním firmy je vždy promptná, či už telefonicky alebo emailom. Ako pozitívum HB Cleaning by som vyzdvihol ich záujem o naplnenie predstáv zákaznika, ochotu napredovat a zaujem o spatnu väzbu od klientov.

5/5
Peter, Trenčín

Firma HB Cleaning upratuje v našej bytovke už štvrtý rok, dovtedy sme si upratovali svojpomocne, ku koncu už za odplatu jedna z vlastníčok bytu v bytovke. Firma HB Cleaning upratuje kvalitne a rýchlo, dodržiava dohodnutý harmonogram. S majiteľom aj personálom je jednoduchá a rýchla komunikácia a doteraz všetky naše požiadavky promptne vyriešili. Majiteľa vždy zaujíma naša spokojnosť a sám sa na spokojnosť s upratovaním periodicky dopytuje. HB Cleaning môžem komukoľvek doporučiť. Pri hodnotení dávam 5 hviezdičiek.

5/5
Milan, Trenčín

Pre náš bytový dom vykonávate pravidelné upratovanie spoločných priestorov. Upratujete u nás druhý rok a vlastníci vnímajú upratovanie od Vás pozitívne. Predtým sme upratovanie riešili rotáciou vlastníkov a to bolo pre niektorých problematické. Personál hodnotíme ako vysoko profesionálny. Vlastníci hodnotia upratovanie od Vás pozitívne preto, že Váš personál vykonáva upratovanie zodpovedne. Celkovú spoluprácu – komunikáciu hodnotíme veľmi dobre. Odporúčam aj pre ostatné domy, ktoré majú problém s upratovaním spoločných priestorov. Celkové hodnotenie: *****

5/5
Peter, Trenčianske Teplice

HB Cleaning v našom vchode vykonáva upratovanie spoločných priestorov na týždennej báze včítane upratovania pivničných priestorov raz mesačne a umývanie všetkých okien na spoločných priestoroch 2x ročne. Firma s nami spolupracuje už asi štvrtý rok a žiadne sťažnosti od vlastníkov bytu za túto dobu pôsobenia neboli zaznamenané. Predtým sa priestory skôr nečistili a vznikali susedské hádky o tom, kto vlastne mal v danom týždni upratovať... Personál spoločnosti je veľmi ústretový, milý a hlavne ochotný. Spokojnosť s firmou je na strane domových dôverníkov i na strane vlastníkov bytov. S majiteľmi spoločnosti využívam všetky spôsoby komunikácie a vždy sme našli spoločnú reč pri riešení akéhokoľvek problému. Vždy je záujem zo strany majiteľa o podnety na zlepšenie vzájomnej spolupráce . Určite by som túto spoločnosť odporučil tým, ktorí na takýmito službami uvažujú a nevedia sa rozhodnúť. Spoločnosť v rámci doterajšej spolupráce hodnotím *****

5/5
Vladimír, Trenčín

Spoločnosť HB Cleaning upratuje spoločné priestory v našom bytovom dome 5 rokov. Pred tým ako sme vstúpili do dohody na upratovanie so spoločnosťou HB Cleaning, sme sa neustále dohadovali o tom či ten, ktorý vlastník vôbec upratoval a či spoločné priestory boli upratané kvalitne, alebo nie a veľa iných negatívnych pripomienok. Tým, že sme prijali ponuku spoločnosti HB Cleaning o upratovaní spoločných priestorov, odstránili sme zbytočné nezhody a nedorozumenia medzi vlastníkmi bytov o upratovaní. Teraz máme zabezpečené spoločnosťou HB Cleaning pravidelné štandartné upratovanie spoločných priestorov bytového domu k našej spokojnosti. Toto je dôvod aj našej spokojnosti so spoločnosťou a okrem toho majiteľ HB Cleaning operatívne vybavuje naše požiadavky, ak je potrebné rieši drobné pripomienky a požiadavky na kvalitu práce jeho zamestnancov. Je len prirodzené, že s týmito skúsenosťami so spoločnosťou HB Cleaning by som odporučil túto spoločnosť všetkým tým, ktorý hľadajú spoločnosť na upratovanie. Dôvodom je spoľahlivosť a dobrá komunikácia s majiteľom spoločnosti HB Cleaning. Ak by som mal hodnotiť kvalitu práce a spoľahlivosť spoločnosti HB Cleaning, tak by to bolo 5 hviezdičiek.

Stále sme Vás nepresvedčili ?

Pozrite ďalšie referencie.

Ohodnoťte nás aj vy