Služby pre súkromné osoby

Upratovanie domácností

Tepovanie

Upratovanie po rekonštrukcii

Umývanie výkladov a okien

Čistenie hrobov a pomníkov

Dezinfekcia ozónom

Čistenie grafitov

Príprava obchodných priestorov

Vypratanie priestorov

Upratovanie po akciách

Požičovňa strojov

Fotodokumentácia zdarma

ĎALŠIE SLUŽBY

Kontaktujte nás