Postreková dezinfekcia priestorov

Všetky plochy bez patogénov

Dezinfekciu priestorov vykonávame na základe osvedčenia DDD. U nás si môžete vybrať z dezinfekcie ozónom, studenou hmlou alebo postrekom. Všetky dezinfekcie sú účinným spôsobom ako chrániť zdravie obyvateľov a prípadných návštev. Postrekovou dezinfekciou dokážeme vydezinfikovať všetky dostupné predmety a plochy v miestnostiach.  Postreková dezinfekcia je vhodná pre akékoľvek priestory s výnimkou priestorov, kde sa nachádza elektro výroba. Pre takéto objekty odporúčame kombináciu dezinfekcie pomocou generátorov ozónu a studenej hmly.

Dezinfekcie odporúčame vykonávať v pravidelných intervaloch, čím znížite riziko rôznych ochorení a alergií. Dôležité je dbať na dezinfekciu najmä v priestoroch, kde je zvýšený pohyb aj neznámych ľudí a práve spoločné priestory v bytových domoch, úradné budovy, ale aj firemné priestory patria medzi takéto priestory.

postrekova_dezinfekcia

Služba je vhodná pre

Dezinfekcia všetkých priestorov.
Dezinfekcia všetkých povrchov.
Zdravotníctvo.
Firemné priestory.
Bytové domy.
Domácnosti.
Kaviarne a reštaurácie.

Pomoc pre Kristínku

Pomáhame druhým. Zapojte sa aj Vy a pomôžte tým, ktorí to potrebujú.